Zorg voor voldoende talent in uw organisatie met de juiste assessment tools

Er is krapte op de arbeidsmarkt. De meeste bedrijven hebben te kampen met grote problemen bij het aantrekken van kwalitatief goed personeel. Toch zijn er nog altijd bepaalde functies waar meerdere kandidaten op solliciteren. Dit zijn over het algemeen felbegeerde functies met goede carrièrekansen en uitdagende takenpakketten. Dit soort functies vragen om talentvol personeel en het is belangrijk om tijdens de werving en selectie al voldoende te filteren op de kwaliteiten van de kandidaten om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke werknemers beschikken over de juiste potentie. In dit artikel geven we meer uitleg over assessment processen en de manier waarop u als ondernemer gebruik kan maken van deze tools.

Weet wat er nodig is

Voordat u over kunt gaan tot selectie van de kandidaten is het belangrijk om te weten welke kwaliteiten de kandidaten moeten hebben om in aanmerking te komen voor de functie in kwestie. door te bepalen welke kwaliteiten er nodig zijn voor de betreffende functie, is het mogelijk om de testen te selecteren waarmee u de kandidaten kunt vergelijken met de normgroep. Zo is het voor kandidaten die communicatief sterk moeten zijn bijvoorbeeld goed om een verbale aanlegtest af te nemen. Bij functies die wat algemener zijn en waar er bij geen zeer specifieke kwaliteiten benodigd zijn, kan het waardevol zijn om alsnog een test af te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld met een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst een hoop te weten komen over de karaktertrekken van de kandidaat en op die manier een afweging maken of de kandidaat beschikt over de juiste persoonlijkheidskenmerken voor de functie.

Het gaat niet alleen om testen

Met alleen maar het afnemen van uitdagende testen gaat u niet de juiste kandidaat vinden voor uw topfunctie. De testen zijn een momentopname en zeggen wel iets over de kwaliteiten van de kandidaat maar niet alles over de uiteindelijke kwaliteiten van de kandidaat. Daarnaast kunnen kandidaten van tevoren ook het assessment oefenen. Dit kan ervoor zorgen dat de kandidaten die vooraf hebben geoefend beter uit de test komen dan de kandidaten die niet vooraf hebben geoefend terwijl zij eventueel een meer geschikte kandidaat zouden kunnen zijn. Het is belangrijk om altijd in een persoonlijk gesprek na te gaan waarvan die persoon zelf zegt dat zijn of haar kwaliteiten liggen en dit af te zetten tegen de testresultaten. Bespreek daarnaast ook altijd achteraf testresultaten met de kandidaat en vraag in hoeverre ze zich hierin herkennen.

Gerelateerd

Recente berichten